Main Content

Byggföretag

Affärsidé

Att specialisera oss på att utföra renoveringar, om- och tillbyggnader samt stambyten rationellt och ekonomiskt med hög kvalitet och bra arbetsmiljö för såväl dem som arbetar med uppdraget som dem som bor i huset. Omtanke skall vara en ledstjärna, information och serviceinriktad kommunikation en av hörnstenarna.

Byggfirma

Miljö

Öregrund Bygg medverkar till en bättre miljö i samhället genom att välja miljövänliga tekniker och material samt genom att planera och samordna transporter av alla slag. Därigenom förebygger Öregrund Bygg föroreningar och begränsar belastningen på natur och miljö så långt som möjligt. Vårt absoluta grundkrav är att tillämpliga lagar och föreskrifter uppfylls.

Snickare

Kvalitet

Öregrund Byggs medarbetare har mycket stort eget ansvar. De får -och skall- självständigt fatta beslut i riktning mot kundens kvalitetsmål. Leveranssäkerhet är en nyckelfaktor. Vårt kvalitetstänkande gäller såväl de produkter som de tjänster vilka vi tillhandahåller. Hög kompetens, noggrant utförande, professionellt agerande och att hålla tidsplaner är grundkrav som våra uppdragsgivare kan ställa på oss.